Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Návrh koncepcie benchmarkingu na hodnotenie rizikovosti daňových subjektov pri výbere dane z príjmu (Gunduličova 12, Bratislava, 17. September 2014)

Zástupcovia Infostatu – Inštitútu informatiky a štatistiky a zástupkyňa Akadémie policajného zboru SR prišli na Inštitút ASA informovať o čiastkových výsledkoch riešenia úlohy, ktorá bola zadaná Štatistickým úradom SR a špecifikovaná Finančnou správou. Zadaním pre Infostat bolo navrhnúť koncepciu benchmarkingu na hodnotenie rizikovosti daňových subjektov pri výbere dane z príjmu. Výsledkom tohto procesu má byť návrh metodiky štatistických reportov a analytických výstupov, ktoré finančná správa použije na segmentovú analýzu priemyselných odvetví a regiónov. Uvedenú úlohu si vyžiadal najmä stav verejných financií, ktorý sa v uplynulých rokoch zhoršil predovšetkým v dôsledku nižšieho výberu daní a dopadov hospodárskej krízy na ekonomiku Slovenska. Aj vďaka pozitívnym výsledkom využívania podobných metód v niekoľkých štátoch Európskej únie, bolo možné pristúpiť k tvorbe operačného postupu, ktorý prispeje k lepšej a účinnejšej kontrole daňových subjektov a pomôže eliminovať daňové úniky.

Fotogaléria
Komentáre