Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

NÁBOŽENSTVO VO VEREJNOM ŽIVOTE NA SLOVENSKU. (Bratislava, Gunduličova 12, 10. Október 2012)

NÁBOŽENSTVO VO VEREJNOM ŽIVOTE NA SLOVENSKU. ZÁPASY O IDEOVÝ CHARAKTER ŠTÁTU A SPOLOČNOSTI. 27. júna 2012 Na Klube Nového slova, ktorého spoluorganizátormi boli Inštitút ASA a Ústav politických vied SAV, dňa 10. októbra 2012 bola prezentácia knihy sociológa Mgr. Miroslava Tížika, PhD. Náboženstvo vo verejnom živote na Slovensku. Zápasy o ideový charakter štátu a spoločnosti. Autor knihy, ktorá vzbudila zatiaľ záujem najmä odbornej verejnosti, priblížil účastníkom stretnutia svoj prístup k problematike a urobil stručný prierez svojou publikáciou. Ako zdôraznil, aj keď je sociológ a nie historik, nemohol sa vyhnúť ani načrtnutiu historického vývoja postavenia náboženstva v našej spoločnosti. Spracovaný záznam vystúpenia Miroslava Tížika, ako aj jeho reakcií na otázky v diskusii, nájdete na webovom portáli SLOVO (www.noveslovo.sk).

Fotogaléria
Komentáre