Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Mýtus rastu a konflikt kultúry s prírodou (Bratislava, 25. Február 2009)

Túto mimoriadne zaujímavú tému prezentoval na Klube Nového slova profesor Masarykovej univerzity v Brne Jozef Šmajs. Svetová finančná a začínajúca hospodárska kríza sú jedným z prvých príznakov hlbšieho a vážnejšieho problému: konfliktu kultúry s prírodou. Podľa profesora J. Šmajsa sa problém skrýva predovšetkým v ontológii. V týchto súvislostiach sa odvoláva na M. Čarnogurskú a E. Bondyho. Bez tejto filozofickej disciplíny v dnešnom globalizovanom svete ničomu neporozumieme. V protiklade s dohodovými záujmami ľudského rodu kultúra rozbíja evolučné štruktúry hostiteľského systému. Preto musí ľudská kultúrna aktivita prejsť hlbokou premenou a prekonať úzko technokratické a pragmatické smerovanie v proti prírodnej orientácii.

Navrhol novú Nájomnú zmluvu so Zemou. V diskusii, ktorá nasledovala si jej účastníci vymieňali veľmi otvorene vlastné obavy o osud prírody.  Spoluorganizátorom podujatia bol Inštitút ASA a Národné osvetové centrum, v ktorého priestoroch budú tento rok spoločné podujatia prebiehať.       
Záznam z podujatia, ako aj text Nájomnej zmluvy so Zemou nájdete exkluzívne na stránkach SLOVA (www.noveslovo.sk).   
Komentáre