Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

MNOHOROZMERNOSŤ GLOBÁLNEJ KRÍZY - MÝTY A REALITA (Gunduličova 12, Bratislava, 4. December 2012)

Riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied prof. Ing. Milan ŠIKULA, DrSc. bol hosťom decembrového Klubu Nového slova, ktorý bol tradične pripravený v spolupráci s Inštitútom ASA a Ústavom politických vied SAV. Témou diskusie boli otázky aktuálnej globálnej krízy, mýty a realita dnešných dní. Videozáznam z podujatia, ktoré moderoval Peter JUZA, nájdete na webovom portáli SLOVO (www.noveslovo.sk).

Fotogaléria
Komentáre