Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

MIGRÁCIA A INTEGRÁCIA (Bratislava, 9. Február 2010)

Proces migrácie, čiže mechanický priestorový pohyb obyvateľstva, trval dlhú dobu a trvá dodnes. Migrácia je medzinárodný jav, ktorý sa dotýka nás všetkých. Všetkých členských štátov Európskej únie, všetkých jej obyvateľov a aj preto si vyžaduje našu náležitú pozornosť. Nakoniec v dokumente Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti, na ktorého spracovaní a oponovaní sa Inštitút ASA čiastočne podieľal, je tento fenomén s možnými civilizačnými dôsledkami opakovane spomenutý. Migranti, vlastne „tuláci v ére globalizácie“ sú totiž nielen kultúrno-náboženský fenomén, ale tiež latentný bezpečnostný problém.

Vychádzajúc z tejto premisy, pripravil dňa 09. februára 2010 Inštitút ASA v spolupráci s Ústavom politických vied SAV okrúhly stôl na tému: Migrácia a integrácia.
Hlavné vystúpenie predniesol Ing. Jozef Hudec (prezentácia), v ktorom podrobne analyzoval štatistické, právnické, politologické, sociologické a teologicko-filozofické aspekty problému.
V substantívnej diskusii účastníci okrúhleho stola o.i. upozornili na špecifický fenomén, ktorý vychádza z funkcionálnej závislosti, podľa ktorej, ak dosiahne komunita na lokálnom teritóriu určitú konsolidáciu, uzatvára sa do seba a žije podľa svojich vzorcov. Ďalej aj na to, že netreba žiť v ilúzii, že (riadená, či neriadená) migrácia zlepší národný populačný deficit.

Peter Juza
Komentáre