Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Marx a súčasnosť (Bratislava, 24. September 2009)

Inštitút ASA, Klub Nového Slova a Ústav politických vied SAV v Bratislave pripravili 24. septembra 2009 besedu na tému: Marx a súčasnosť. Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť slávnostného krstu knihy PhDr. Ľuboša Blahu, PhD.: Späť k Marxovi? (sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti). Novú a vysoko aktuálnu knihu mladého autora ako krstní rodičia poslali do sveta spisovateľka Gabriela Rothmayerová, predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška a jeden z pobádateľov autora Ladislav Hohoš. Symbolicky knihu (o jej obsahu viď. časť publikácie na našom www) posypali popolom symbolizujúcim fénixovské znovuzrodenie záujmu o myšlienky K. Marxa.

V preplnenej sále sa do diskusie zapojili mnohí hostia, napr. poslanec EP Boris Zala, podpredseda NR SR Miroslav Číž a ďalší ľavicoví intelektuáli, pričom sa zhodli na tom, že je potrebné svet nielen vysvetľovať, ale ho predovšetkým zmeniť!
Podujatie moderoval Miroslav Pekník, riaditeľ ÚPV SAV.

Záznam z podujatia nájdete exkluzívne na stránkach spoločensko-politického týždenníka SLOVO (www.noveslovo.sk).

Peter Juza
Komentáre