Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Marx a súčasná ľavica, pri príležitosti 170. výročia vydania Manifestu. (Gunduličova 12, Bratislava, 21. Marec 2018)

Názory na súčasný vývoj ľavicových ideológií a ľavicových politických prúdov prišli prezentovať doc. Vladimír Manda a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky dr. Ľuboš Blaha. Ich príspevky boli zamerané najmä na analýzu súčasného stavu ľavice. Podľa V. Mandu príčinou strát mnohých ľavicových politických zoskupení je najmä chýbajúci „tradičný“ triedny pohľad. Nie sú ukotvené v triede pracujúcich, veľa sa sústreďujú na širšie vrstvy spoločnosti. To zapríčinilo postupnú stratu rozdielov medzi ľavicou a pravicou, ide len o to, kto viac kladie dôraz na sociálne témy. Podľa neho sa nedá v jednej politickej strane robiť politika so snahou uspokojiť potreby pracujúcich a zároveň aj požiadavky podnikateľov, resp. majiteľov firiem. V. Manda vyjadril aj názor, že dnes síce existuje veľa neomarxistických prístupov, ale podľa neho často opúšťajú metodológiu a základné princípy, na ktorých Marx pôvodne postavil svoju teóriu.

Ako príklad spomenul tzv. teóriu nepodmieneného základného príjmu. Tvorca tohto konceptu vidí základný konflikt budúcnosti medzi zamestnanými a nezamestnanými. Povedal, že aj keď neomarxisti používajú Marxove termíny, s jeho chápaním týchto pojmov to nemá nič spoločné. Ak sa chceme posunúť vpred a pomôcť situácii pracujúcej triedy, musíme podľa neho vyriešiť mnohé otázky týkajúce sa našej minulosti. Ako príklad V. Manda uviedol, že nevieme pomenovať, prečo a aké chyby spôsobil pád systému v roku 1989. Ľ. Blaha začal svoj príspevok názorom, že v súčasnosti vo svete zaznamenávajú úspech práve neortodoxné ľavicové hnutia. Hovorí, že musíme byť realistickí a pri pohľade na neoliberálne globalistické podmienky vo svete sa aj ľavica musí zamýšľať ako osloviť ľudí aspoň témami, ktoré môžu niečo ovplyvniť. Je pravdou, že v uvedených podmienkach individualistického diskurzu sa aj u neomarxistov objavili témy distribúcie a spravodlivosti. To už dnes neplatí a mnohí sa vracajú k ortodoxnému čítaniu Marxa. Podľa Ľ. Blahu by sa mal vrátiť historický materializmus a analyzovať históriu, mali by sme sa vrátiť k analýze vlastníctva, dnes musíme analyzovať globalizáciu, lebo kapitalizmus globalistickej éry je úplne iný ako predglobalistický kapitalizmus.
Komentáre