Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Maďarská otázka v slovenskej spoločnosti (Gunduličova 12, Bratislava, 27. November 2013)

Inštitút ASA spolu s Klubom Nového slova organizoval dňa 27. 11. 2013 okrúhly stôl, ktorého témou bola stále živá maďarská otázka v slovenskej spoločnosti. Sociológ Jozef Schwarz, ktorý má za sebou dlhodobé, nielen teoretické štúdium uvedenej problematiky, ale aj poznatky z praxe slovensko-maďarských vzťahov a zo života slovenskej národnostnej menšiny za našimi južnými hranicami, vo svojom príspevku zdôraznil viaceré pálčivé body, ktoré dlhodobo podliehajú protichodným a mnohokrát mylným interpretáciám. Za najlepší spôsob riešenia maďarskej otázky v slovenskej spoločnosti zároveň považuje, vychádzať z dvoch základných princípov: dodržiavanie medzinárodných legislatívnych štandardov a hájenie oprávneného národnoštátneho záujmu Slovenskej republiky. Text prednášky je dostupný na stránke www.noveslovo.sk.

Fotogaléria
Komentáre