Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

ĽUDSKÉ PRÁVA V 21. STOROČÍ (Bratislava, 24. November 2011)

Problematika ľudských práv patrí v posledných desaťročiach k najfrekventovanejším témam - ako v propagande, tak i v teórii politiky. Stretnutie Klubu Nového slova dňa 24. novembra 2011, pripraveného v spolupráci s Inštitútom ASA a ostatnými partnermi, ktoré moderoval Peter Juza, bolo posvätené téme ľudských práv.

Klubový hosť Oskar Krejčí, pred preplnenou sálou, jednak okomentoval túto emotívnu politickú tému (vrátane sformulovania ľavicovej idey konceptu ľudských práv) a taktiež predstavil svoju najnovšiu publikáciu Lidská práva (bližšie pozri na časť publikácie). Pravidelný záznam zo stretnutia, ako aj predstavenie knihy, nájdete na stránkach spoločensko-politického týždenníku SLOVO (www.noveslovo.sk).                
Fotogaléria
Komentáre