Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Ľudské práva a referendum (Gunduličova 12, Bratislava, 3. Február 2015)

Hosťom Klubu Nového slova, pripraveného v spolupráci s Inštitútom ASA bol bývalý sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Eduard Bárány, DRSc. Už dlhšiu dobu je predmetom spoločenskej diskusie referendum iniciované Alianciou za rodinu, ktoré sa má uskutočniť dňa 7. februára 2015. Neustále vyostrovanie diskusií o predmete referendových otázok bolo dôvodom pozvania odborníka na ústavné právo, ktorý zúčastneným poslucháčom objasnil viaceré sporné otázky. Ústava Slovenskej republiky vymenúva, pre mnohých na prvý pohľad jasne, aké otázky nemôžu byť predmetom referenda. Sú medzi nimi aj ľudské práva. Eduard Barány sa zameral najmä na vysvetľovanie tohto vzťahu, keď konštatoval, že búrlivé diskusie o referende zakryli podstatu vzťahu ľudských práv a referenda.

Náš právny systém aj právne systémy medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom, vnímajú ľudské práva ako základ postavenia človeka v spoločnosti. Ako E. Bárány povedal, ľudské práva sú dané bez ohľadu na to, či ich človeku väčšina prizná, alebo nie. Nie je možné niekomu práva odobrať na základe rozhodnutia väčšiny – to je všeobecný konsenzus. Vyjadril aj svoj názor na rozhodnutie ústavného súdu, pokiaľ ide o prípustnosť predmetu referenda. Tu povedal, že referendové otázky by neprešli, ak by sa ústavný súd priklonil k doslovnému výkladu ústavy. Ústavný súd podľa neho silne uprednostnil princíp priamej demokracie pred štandardom ochrany ľudských práv. Vyjadril sa aj k problematickosti štylizácie otázok, či sú vhodné pre rozhodovanie vo všeľudovom hlasovaní. Audiozáznam z podujatia si môžete vypočuť na stránke: www.noveslovo.sk.


Fotogaléria
Komentáre