Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Ľavica v 21. storočí (Bratislava, 18. November 2009)

Pravidelné stretnutie Klubu Nového slova, ktoré sa uskutočnilo 18. novembra 2009, bolo venované téme Ľavica v 21. storočí. Hosťami podujatia boli: Gabriela Rothmayerová, Ľuboš Blaha, Michail Feik a Braňo Ondruš. Hostia vo svojich vystúpeniach identifikovali a poukázali na aktuálne a prioritné otázky, ktoré z teoretického, ale aj praktického pohľadu stoja pred ľavicou v 21. storočí nielen v ére postmoderny, ale predovšetkým v konfrontácii s politickou realitou a mocenskou praxou. Podujatie bolo pripravené v spolupráci s Inštitútom ASA a Národným osvetovým centrom v Bratislave a potvrdilo, že slovenskí ľavicoví intelektuáli a teoretici (najmä mladá a stredná generácia) nie sú virtuálnou kategóriou, držia prst na pulze doby a sú schopní formulovať teoretické východiská modernej ľavicovej politiky v rámci jej objektívnych obmedzení, ktoré vyplývajú z politických dejín a reality Slovenska.

Fotogaléria
Komentáre