Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Laco Novomeský - život a dielo (Bratislava, 24. November 2009)

Pri príležitosti 105. výročia narodenia Laca Novomeského sa dňa 24. novembra 2009 uskutočnila odborná konferencia Laco Novomeský - život a dielo, ktorú pripravila Spoločnosť Laca Novomeského v spolupráci s Inštitútom ASA. S úvodným prejavom na podujatí vystúpil minister kultúry SR M. Madarič. Ďalšími rečníkmi boli M. Rosová, J. Lysý, M. Krno a D. Machala, ktorí predstavili hlavného aktéra ako básnika, novinára, politika a tiež ako diplomata.

Predseda Spoločnosti Laca Novomeského P. Jaroš prezentoval osobnú spomienku na stretnutie s L. Novomeským. V diskusii (G. Rothmayerová, J. Kiss, F. Musil, M. Andráš, P. Pius...) zúčastnení o.i. zdôraznili, že L. Novomeský ako realizátor poetickej demokracie v praxi, bol tiež osobnosťou, ktorá prerástla stredoeurópsky priestor. Išlo o človeka v najlepšom slova zmysle moderného, mysliteľského a pritom muža skutkov. Podujatia sa zúčastnila aj neter L. Novomeského, rodáčka zo Senice O. Haustrechtová.
Komentáre