Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Krst knihy: Lukáš Perný - Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I. (Gunduličova 12, Bratislava, 12. November 2014)

Inštitút ASA spolu s Klubom Nového slova a Mladými sociálnymi demokratmi organizovali v priestoroch Inštitútu ASA krst knihy s názvom Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve, ktorú umožnila vydať aj za ich pomoci Katedra kulturológie Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, kde ju Lukáš Perný obhájil ako bakalársku prácu. Lukáš Perný si vo svojej monografii dal za cieľ oboznámiť slovenskú verejnosť nielen s kvalitatívnym odkazom hudobnej a umeleckej kultúry na prelome šiestej a siedmej dekády 20. storočia, ale aj s progresívnymi myšlienkami novo-ľavicových hnutí, ktoré sú dodnes v celom bývalom východnom bloku tabu. Analyzuje problematiku významu progresívnej hudobnej kultúry a kontrakultúrnych hnutí na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia. Analyzuje filozofické a politické prúdy v kontrakultúrnych hnutiach a v umení so zameraním na hudobné žánre psychedelický rock a kraut-rock v rámci tzv. kontrakultúry. Téma je reflektovaná z viacerých interdisciplinárnych, kulturologických a filozoficko-estetických hľadísk – skúma vzájomné vzťahy a prieniky hudby, životného štýlu s filozofiou, resp. svetonázorom a politickými východiskami kontrakultúry daného obdobia. Odborná reflexia témy sa pohybuje od uchopenia kontrakultúrnych fenoménov vo všeobecnosti (kompletné zmapovanie kontrakultúrnej scény v rokoch 1967-1973 vo svete) až po jej konkrétne prejavy v tzv. kraut-rockovej subkultúre vo vtedajšej Nemeckej spolkovej republike. Monografia je k dispozícii v knižnici Inštitútu ASA a záznam z podujatia si môžete pozrieť na webovej stránke Nového slova: http://www.noveslovo.sk/c/Videozaznam_z_oslavy_knihy

Komentáre