Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Kríza na Ukrajine: vnútorné a medzinárodné súvislosti (Gunduličova 12, Bratislava, 10. Apríl 2014)

Vystúpenia oboch vynikajúcich rečníkov – Františka Škvrndu a Branislava Fábryho na pôde Inštitútu ASA prezentovali nielen zaujímavý pohľad na medzinárodné súvislosti ukrajinskej krízy, ale nevyhli sa ani vnutropolitickému vývoju. František Škvrnda sa zameral najmä na medzinárodno-politickú situáciu vyvolanú krízou na Ukrajine, kde zdôraznil viacero protirečivých faktov. Branislav Fábry hovoril najmä k téme územnej celistvosti Ukrajiny vo vzťahu k medzinárodnému právu. Zdôraznil, že moc v Kyjeve nemá „ústavno-právnu“ legitimitu, neboli splnené podmienky ústavy týkajúce sa odvolávania prezidenta, závažný je aj postoj k ústavným sudcom. Tzv. „revolučnou legitimitou,“ pojmom, ktorý sa vžil pri posudzovaní situácie, sa však na Ukrajine odstraňuje princíp ústavnosti. Vyjadril tiež názor, že Krym nebol následkom projektu federalizácie, ale práve naopak, bol dôsledkom snáh Kyjeva o centralizáciu moci, čo dokazuje aj vetovanie zákona o regionálnych jazykoch. Nezabudlo sa ani na tému rozpoltenosti ukrajinskej identity a na preceňovanie udalostí, ktoré sa dejú v Kyjeve a nie sú reprezentatívne pre celú Ukrajinu.

Fotogaléria
Komentáre