Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Konferencia – „Sociálna demokracia v 21. storočí – bez škrtov a bližšie k ľuďom“ (Historická budova Národnej rady Slovenskej republiky, 12. Február 2016)

Dňa 12. februára 2016 prijali pozvanie Inštitútu analýzy, stratégie, alternatívy (ASA) prezident Českej republiky Miloš Zeman, predseda vlády Slovenskej republiky a súčasne aj predseda strany Smer-sociálna demokracia Robert Fico a prezident Rakúskych odborových zväzov Erich Foglar, aby prispeli do diskusie o otázkach kľúčových pre sociálnu demokraciu 21. storočia. Okrem nich prijali pozvanie aj vedúci predstavitelia slovenských odborových združení a predstavitelia združení zamestnávateľov. Sálu Historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky do posledného miesta zaplnili aj ďalší významí hostia.

Skutočnosť, že Inštitút ASA pozval na konferenciu prezidenta Českej republiky Miloša Zemana, významnú osobnosť českej sociálnej demokracie, má silnú spojitosť aj s procesom formovania sociálnej demokracie na Slovensku. Predseda strany Smer-sociálna demokracia Robert Fico vyzdvihol vo svojom príhovore úlohu Miloša Zemana pri budovaní strany Smer. Inštitút ASA, hneď po jeho založení, zohrával v tomto procese významnú úlohu, keď sa na rôznych konferenciách a diskusiách konzultovali programové východiská a skúsenosti českej sociálnej demokracie z procesu vládnutia. Pod priamym vplyvom českej sociálnej demokracie sa tvorila aj programová výbava strany Smer. Silnou inšpiráciou pre proces zjednocovania ľavice na Slovensku bol práve politický potenciál Miloša Zemana, ktorému sa podarilo pretvoriť českú sociálnu demokraciu z troj percentnej na 32 percentnú politickú silu a integroval ju na vládnu úroveň. K partnerským organizáciám, ktoré pomáhali sociáldemokratizovať postkomunistickú ľavicovú scénu na pôde Inštitútu ASA, patril okrem Friedrich Ebert Stiftung aj rakúsky Renner Institut, a práve preto prijal pozvanie Inštitútu ASA aj prezident rakúskych odborových zväzov Erich Foglar. Prečo nevzišla sociálna demokracia zo svetovej finančnej krízy, dokonale diskreditujúcej neoliberálny reformný program a finančný kapitalizmus, ako jednoznačná a víťazná odpoveď na otázku: ako ďalej so súčasným ekonomickým modelom sveta? Alebo aspoň Európy? Prečo sa rozhadzovačné a nad pomery si žijúce sociálne štáty akoby vinníkom dlhovej krízy eurozóny, keď všetci vieme, že to bol práve nezodpovedný hazardérsky finančný sektor, ktorý bol z verejných rozpočtov týchto viac či menej sociálnych štátov sanovaný? Bola politika škrtov a úspor tou správnou cestou, ako dostať ekonomiky eurozóny z hospodárskeho útlmu a tak sanovať aj verejné rozpočty? A nepotvrdzuje stále len mierne ekonomické zotavovanie eurozóny, že popretie anticyklickej keynesiánskej rozpočtovej politiky, bolo nie tou najsprávnejšou voľbou? Otázky, na ktoré nie sú len ľahké odpovede. Všeobecná únava z politiky úspor, ktorá Európu dostala na pokraj sociálnej a politickej krízy, nahráva sociálnej demokracii, ktorá tradične obhajuje sociálny štát, prerozdelenie bohatstva a podporu rastu. Výzvy ekonomickej globalizácie však, na druhej strane, stavajú sociálnu demokraciu pred otázku, ako uchrániť konkurencieschopnosť Európy v súťaži s USA, Čínou a ďalšími regionálnymi mocnosťami s podstatne liberálnejším regulačným prostredím, ak chce EÚ udržiavať svoj extenzívny sociálny a zelený model. Medzinárodná konferencia „Sociálna demokracia v XXI. storočí – bez škrtov a bližšie k ľuďom“ chce poukázať na skúsenosti a úspechy stredoeurópskych štátov, najmä Českej a Slovenskej republiky, aby potvrdila, že klasický sociálnodemokratický model predpokladá aj v 21.storočí kombináciu zodpovednej fiškálnej politiky, trhovej ekonomiky a sociálnej spravodlivosti. V minulosti sa práve tento model podarilo najlepšie realizovať v škandinávskych štátoch, ktoré vysokú mieru prerozdelenia a kvalitný sociálny štát dokázali skĺbiť s rozpočtovou zodpovednosťou a súťaživou ekonomikou. Stredná Európa, vrátane Slovenska, dnes ponúka nový historický príklad, ktorý by mohol byť vzorom aj pre iné európske štáty a naštartovať diskusiu o budúcich výzvach Európskej únie vo vzťahu k sociálnodemokratickému programu a hodnotám. Uvedené otázky sú v súčasnom mimoriadne zložitom období silnými témami pre sociálnodemokratické politické strany v celej Európe. Medzinárodná konferencia „Sociálna demokracia v 21. storočí – bez škrtov a bližšie k ľuďom“ si dala za cieľ otvoriť o nich diskusiu aj na Slovensku.

video z konferencie: 

úvod:             http://www.smertv.sk/c/1068/3/0/socialna-demokracia-v-xxi.-storoci-bez-skrtov-a-blizsie-k-ludom.htm

R. Fico:         http://www.smertv.sk/c/1069/2/0/socialna-demokracia-v-xxi.-storoci-bez-skrtov-a-blizsie-k-ludom.htm

M. Zeman:    http://www.smertv.sk/c/1070/2/0/socialna-demokracia-v-xxi.-storoci-bez-skrtov-a-blizsie-k-ludom.htm

E. Foglar:     http://www.smertv.sk/c/1071/2/0/socialna-demokracia-v-xxi.-storoci-bez-skrtov-a-blizsie-k-ludom.htm

diskusia:      http://www.smertv.sk/c/1072/2/0/socialna-demokracia-v-xxi.-storoci-bez-skrtov-a-blizsie-k-ludom.htm
prejav R. Fico
Komentáre