Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Konferencia k 110. výročiu narodenia Laca Novomeského (Gunduličova 12, Bratislava, 23. Marec 2015)

V priestoroch Inštitútu ASA sa pod záštitou prof. Karola Mičietu, rektora Univerzity Komenského v Bratislave, prof. Jaroslava Šušola, dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a tajomníka Spolku slovenských spisovateľov Jána Tazberíka uskutočnilo spomienkové podujatie venované 110. výročiu narodenia básnika, publicistu, politického a kultúrneho činiteľa Ladislava Novomeského. Bohatý program konferencie, v ktorom sa prednášajúci snažili zachytiť čo najviac z plodného života L. Novomeského, bol obohatený aj zhudobnenými básňami L. Novomeského v podaní Mateja Kubriczkého. Veľkým prínosom pre budúcnosť skúmania života a diela Laca Novomeského je skutočnosť, že zámer zorganizovať spomienkovú konferenciu vyšiel od skupiny mladých ľudí, ktorí na konferencii prezentovali výsledky svojho záujmu o túto osobnosť slovenskej histórie.

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. Karol Mičieta, vo svojom príhovore vyjadril sympatie k realizácii podujatia, keď povedal: „Keby tu bol s nami Laco Novomeský bol by určite rád. Hovorím o ňom v minulom čase, ale stále je tu a chcem aby sme ho vnímali v prítomnosti. Som veľmi rád, že ste tu a že aspoň tento fragment slovenskej spoločnosti na Novomeského myslí. Ja sa teším, že ste zorganizovali toto stretnutie a že som tu mohol byť s vami.“ Výstupom konferencie bude elektronický zborník, ktorý bude k dispozícii online na stránke www.noveslovo.sk.


Komentáre