Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Koncepcia reformy daňovej a colnej správy (Bratislava, 18. Marec 2008)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade z Programovým vyhlásením vlády SR pripravuje reformu daňovej správy a informatizácie spoločnosti. Reforma je v perspektíve spojená so zapojením colnej správy do štruktúry a s víziou zjednotenia procesov výberu daní, cla a poistných odvodov do jednej štátnej inštitúcie a má sa realizovať v súlade s programom UNITAS (lat. jednota). Prvá fáza - UNITAS I - jej súčasťou je reforma daňovej a colnej správy. Druhá fáza - UNITAS II - následne predpokladá zjednoteniu výberu daní, cla a poistných odvodov.

Dňa 18. marca 2008 sa uskutočnil na pôde Inštitútu ASA odborný seminár „Koncepcia reformy daňovej a colnej správy“. Podujatie bolo pripravené v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Daňovým riaditeľstvom SR. Moderoval ho výkonný riaditeľ Inštitútu ASA Peter Juza.
Hlavný referát „Koncepcia reformy daňovej a colnej správy" s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov“ predniesol štátny tajomník ministerstva financií Peter Kažimír a generálny riaditeľ sekcie stratégie MF Marek Lendacký. Koreferát Nové trendy v riadení daňovej správy Igor Šulaj, generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR.
Podujatia sa zúčastnili zástupcovia KOZ SR, podnikateľských subjektov, experti na problematiku odvodov, cla a daní a tiež predseda Zboru poradcov predsedu vlády SR Vladimír Faič. 
Komentáre