Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Komunálne voľby a princípy lokálnej politiky (Bratislava, 1. December 2010)

Niekoľko dní po komunálnych voľbách sa uskutočnilo pravidelné stretnutie Klubu Nového slova pripraveného v spolupráci s Inštitútom ASA. Vzhľadom na povolebnú logiku bol Klub NS obsahovo zameraný na tému: „Komunálne voľby a princípy lokálnej politiky“.

Hosťami podujatia, boli politológ Michal Kaliňák a a exposlanec Slovenskej národnej rady a právnik Milan Galanda. Podujatie moderoval Peter Juza.
V rámci diskusie hlavní rečníci sformulovali strategickú víziu skvalitnenia, sprehľadnenia a najmä priblíženia komunálnej, resp. lokálnej politiky k občanom, ktorá by mala obsahovať nasledujúce komponenty: audit kompetencií, nový princíp subsidiarity, alebo tiež unifikáciu volieb (volebných pravidiel) poslancov všetkých stupňov. V rámci krátkodobých krokov zlepšenia činnosti samospráv navrhli tzv. metódu EMI (ekonomizácia činnosti, modernizačný prístup a rozšírenie praktickej informatiky v činnosti).

Záznam je možné nájsť na www.noveslovo.sk (kategória rozhovory)
Fotogaléria
Komentáre