Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

KĽUKATÉ CESTY SLOVENSKEJ ŠTATISTIKY (Bratislava, Klariská 5, 24. Január 2013)

Hostkou Klubu Nového slova bola PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc., predsedníčka Štatistického úradu Slovenskej republiky. Podujatie, ktorého ďalšími usporiadateľmi boli Inštitút ASA, Ústav politických vied SAV a Univerzitná knižnica v Bratislave moderovala Gabriela Rothmayerová. Predsedníčka Štatistického úradu PhDr. Ľudmila Benkovičová v úvodnom slove - a potom aj v diskusii - oboznámila účastníkov s dvadsaťročnou históriou Štatistického úradu SR. Druhým okruhom, o ktorom hovorila, je integračné úsilie Štatistického úradu v rámci Európskej únie a európskeho štatistického systému. Tretí okruh jej vystúpenia sa týkal sčítania domov, bytov a obyvateľov z roku 2011, ozrejmenia metodiky, akou sa dialo, a priblíženia viacerých súvislostí, ktoré sčítanie sprevádzali. Záujemcovia môžu prepis záznamu podujatia nájsť na webovom portáli SLOVO (www.noveslovo.sk).

Fotogaléria
Komentáre