Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Katastrofické prognózy verzus ekonomická demokracia (Gunduličova 12, Bratislava, 29. Január 2015)

Inštitút ASA v spolupráci s Futurologickou spoločnosťou na Slovensku a Klubom Nového slova zorganizoval prednášku h. prof., Dr., Ing. Ivana Halušku, DrSc., ktorý sa dlhodobo odbrone venuje problematike tzv. humanistickej ekonómie. Vo svojej prednáške poukázal na súvislosti medzi aktuálnymi prognózami vývoja v celosvetovom meradle (klimatické zmeny, polulačná explózia, starnutie populácie, pitná voda a potraviny, ropný zlom, migračné vlny, atď.) a vedecko-technickým rozvojom, ktorý ponúka riešenie uvedených problémov. V tejto súvislosti spomenul napr. tzv. Big Data, transhumanizáciu, nové poznatky vo výskume využitia jadrovej energie – tzv. rýchle reaktory a pod.

Ako ekonóm poukázal najmä na problémy v oblasti ekonomiky,  kde za závažný označil nárast katastrofických deformácií trhovej ekonomiky, ako napr. pretrvávanie koncentrácie bohatstva a neriešenie mimoriadneho rozsahu chudoby. Hovoril aj o probléme financializácie ekonomiky, keď približne od 70. rokov 20. stor. finančný sektor neustále zvyšoval zisky. V spojení s neriešenou megakorupciou a klientelizmom to spôsobilo aj súčasnú hospodársku krízu. Ako riešenie bola ponúknutá demokratizácia ekonomiky – spravodlivá deľba pridanej hodnoty. Prof. Haluška poukázal na skutočnosť, že dnes by bolo správne definovať kapitalistu ako monopolného vlastníka pridanej hodnoty, ktorý rozhoduje o jej rozdeľovaní. Ako dôkaz ponúkol analýzu vývoja miezd v USA, kde asi od r. 1975 začali klesať mzdy aj pri náraste ziskov firiem. Dokazuje to porušenie pravidla, že pri raste ziskov budú rásť aj mzdy. Audiozáznam prednášky si môžete vypočuť na stránke: www.noveslovo.sk.


Fotogaléria
Komentáre