Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Kam smeruje slovenská štatistika? Otázky, problémy, riešenia. (Gunduličova 12, Bratislava, 6. Marec 2014)

Zodpovedať na otázku „Kam smeruje slovenská štatistika?“ prišla na Inšititút ASA najpovolanejšia osoba, predsedníčka Štatistického úradu SR PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc. Prezentovala vysoko fundovaný príspevok, v ktorom sa snažila priblížiť nielen najaktuálnejšie problémy a otázky týkajúce sa činnosti štatistického úradu, ale hovorila aj o možnostiach ich riešenia. Pri využívaní nových postupov štatistického zisťovania, ktoré sa v súčasnosti zavádzajú, ako napr. SIMSTAT projekt (Single Market Statistics) alebo tzv. projekt BIG DATA, ktorého použitie aj v štatistike sa skúma, hovorila predsedníčka ŠÚ SR o potrebe identifikovať hranicu, kde bude možné používať tradičné štatistické metódy a kde nové. Je totiž jasné, že nové metódy si vyžadujú špecifickú pripravenosť personálu, nové podmienky a iný manažment činností. Zazneli zaujímavé informácie o spolupráci s Eurostatom, o problematike národných účtov, tvorbe národného štatistického systému, aké problémy spôsobuje pojem trvalého a v EÚ používaného pojmu tzv. obvyklého pobytu, zisťovania o migrácii, problémy pri ziťovaniach o poľnohospodárskych podnikoch, o možnostiach novej podnikovej štatistiky. ŠÚ SR sa riadi 218 nariadeniami EÚ, ale napr. pri hlasovaniach v rámci Eurostatu máme len 7 hlasov, pre porovnanie, Nemecko disponuje 40 hlasmi. Pri téme znižovania záťaže spravodajských jednotiek bolo uvedené, že sa robia len také zisťovania, ktoré sú kryté legislatívou a problémom stále zostáva zabezpečenie plnenia si povinností zo strany spravodajských jednotiek. Na Slovensku je problémom aj neexistencia niektorých druhov registrov a tie, ktoré máme, nie sú prepojené. Štatistický úrad SR od roku 2008 prepustil približne 300 ľudí, zazneli preto aj otázky o budúcnosti slovenskej štatistiky – či bude SR len určitou filiálkou Eurostatu, alebo popri tom budeme paralelne riešiť aj národné požiadavky. Problémy štatistiky sa však nedajú riešiť bez financií a bez politického rozhodnutia.

Fotogaléria
Komentáre