Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Kam smeruje odborné školstvo na Slovensku (Bratislava, 20. Apríl 2011)

Zatiaľ čo na Slovensku podiel investícií na vedu a výskum na HDP ustavične klesá (viď. tabuľka), v dvoch podobných susediacich krajinách, kde sa obyvatelia Slovenska môžu ľahko usadiť, aj vzhľadom na jazykové zvýhodnenia, výdaje na vedu a výskum vzrástli. Nečudo, že Slovensko je krajinou, ktorej študenti masovo emigrujú za kvalitnejším vysokoškolským vzdelaním do zahraničia.

Podľa údajov Eurostatu (Mobility Of Students In Europe - [tps00064]) vzrástol počet študentov z Českej republiky študujúcich v krajinách EU, EZVO a kandidátskych krajinách z 2200 v roku 1998  na 7100 v roku 2007, v Maďarsku z 4500 na 7400, avšak počet študentov zo Slovenska študujúcich v týchto krajinách z 3000  na 24  600. Zhruba 10 % študentov vysokých škôl máme teda v zahraničí!
Tieto a ďalšie informácie sa dozvedeli zúčastnení na pravidelnom stretnutí Klubu Nového slova, ktorý bol pripravený spolu s Inštitútom ASA. Podujatie moderoval Jozef Lysý a hosťom bol Juraj Vantuch z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Peter Juza

Tabuľka výdajov na vedu a výskum v rokoch 1998 až 2009.
Fotogaléria
Komentáre