Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

K problému vedeckosti spoločenských vied (Gunduličova 12. Bratislava, 16. Január 2014)

Hosťom prvého januárového Klubu Nového slova, ktorého spoluorganizátormi boli Inštitút ASA a Ústav politických vied SAV, bol brniansky profesor Josef Šmajs. Na podujatí, ktoré moderoval Slavo Lesňák, vystúpil s prednáškou K problému vedeckosti spoločenských vied. Profesor Josef Šmajs sa zaoberá najmä otázkami civilizačnej krízy, ktorú chápe ako konflikt kultúry s prírodou a z tejto pozície nazerá na vedeckosť a poslanie spoločenských vied. Spoločenské vedy, ktoré označuje aj súhrnným názvom kulturológia, už nemôžu obchádzať problém – ak nemá prísť k zbytočnému predčasnému zániku človeka ako druhu – v akom vzťahu je prírodné a kultúrne bytie a čo je podstatou terajšej ekologickej krízy. Text prednášky aj videozáznam z podujatia je na www.noveslovo.sk.

Fotogaléria
Komentáre