Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

K aktuálnej programovej práci Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) (Gunduličova 12, Bratislava, 24. Máj 2017)

Pred blížiacimi sa predčasnými parlamentnými voľbami v Rakúsku prijala pozvanie Inštitútu ASA pani Maria Maltschnig, riaditeľka Renner inštitútu vo Viedni, ktorý je „politickou akadémiou“ rakúskej sociálnej demokracie. M. Maltschnig je zároveň členkou programovej komisie, ktorá pracuje na tvorbe nového základného programu Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ). M. Maltschnig prišla informovať o aktuálnej programovej práci v rámci SPÖ a tiež diskutovať o postojoch rakúskych sociálnych demokratov k aktuálnym spoločensko-politickým témam. Programovú prácu v strane rozdelila na dve časti. SPÖ má v súčasnosti v platnosti program z roku 1998. Ide o tzv. „Základný program,“ je tvorený na dlhšie časové obodobie, ktoré prekonáva jednotlivé volebné obdobia.

Sú v ňom zhrnuté základné princípy a ideové základy sociálnej demokracie a tiež rámcové predstavy o správe štátu a fungovaní spoločnosti podľa sociálnodemokratickej ideológie. M. Maltschnig sa v súčasnosti podieľa práve na spracovaní téz pre nový dlhodobý „Základný program.“ Impulz k jeho aktualizácii, resp. prepracovaniu prišiel v roku 2012 v súvislosti s turbulenciami vyvolanými svetovou hospodárskou krízou, neskrytými zmenami spôsobenými globalizáciou, zmenami v priemysle a celkovo hospodárstve krajiny, dôsledkami viacerých vojnových konfliktov vo svete, čo zákonite mení aj preferencie ľudí a tým aj fungovanie politiky. V strane preto vznikla potreba revidovať viaceré tézy základného programu a prispôsobiť smerovanie strany novým podmienkam. M. Maltschnig oboznámila poslucháčov so spôsobom tvorby programu, keď sa rozhodli dať priestor aj ľuďom mimo programovej komisie a členov strany. Prvoradý zostáva aj naďalej názor členov strany, ale zapojiť sa rozhodli aj vedecko-výskumnú sféru a tiež nezabudli na občiansku spoločnosť. Rozhodli sa teda dať priestor na vyjadrenie všetkým, ktorí zdieľajú sociálnodemokratické hodnoty. Vytvorili domovskú stránku, kde je samotný program strany a ľudia majú možnosť komentovať ho, pretože programová komisia chce mať spätnú väzbu nielen od členov strany, ale aj od expertov. Boli zostavené pracovné skupiny, ktoré spracovávajú analytické dokumenty a zorganizovali podujatia, ktoré mali osloviť ľudí, aby sa do tvorby programu zapojili. M. Maltschnig sa vyjadrila aj k spôsobu tvorby volebného programu SPÖ, v ktorom oboznámi občanov, aké opratenia chce v prípade účasti na riadení štátu uskutočniť. V súčasnosti prebieha predvolebný boj a aktuálnym volebným programom SPÖ sa stal tzv. „Plán A pre Rakúsko,“ ktorý obsahuje konkrétne projekty a predstavy o fungovaní krajiny v najbližších štyroch rokoch. Verejnosť sa mohla s „Plánom A pre Rakúsko“ oboznámiť v masívnej mediálnej kampani, ktorá prebieha po celej krajine.
Fotogaléria
Komentáre