Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

JE V DNEŠNEJ DOBE POTREBNÉ SA ZNOVU ZAOBERAŤ DLHODOBOU VÍZIOU ROZVOJA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI? (Bratislava, Gunduličova 12, 24. Apríl 2013)

Dynamika globalizačných zmien, do ktorých už päť rokov zasahuje svetová hospodárska kríza, poukazuje na nevyhnutnosť strategického myslenia a riadenia štátu. V roku 2008 prijala vláda SR dokument Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti, ktorý v roku 2010 nasledovala Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, prinášajúca veľké množstvo konkrétnych námetov a opatrení, ktoré majú minimalizovať negatívne dopady krízy a navodzovať ozdravnú reštrukturalizáciu. Je preto potrebné využiť vzácny potenciál obidvoch diel a nadviazať na ucelený a systémový prístup, ktorý ponúkajú. Aj to bol jeden zo záverov expetnej diskusie na tému: „Je v dnešnej dobe potrebné sa znovu zaoberať dlhodobou víziou rozvoja slovenskej spoločnosti?“ uskutočnenej dňa 24. apríla 2013 v priestoroch Inštitútu ASA. Pozvaní hostia sa zhodli v názore, že ide o materiály, na ktorých je potrebné ďalej pracovať a aktualizovať podľa meniacich sa vnútorných aj vonkajších podmienok.

 
Komentáre