Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Jak sme se stali kolonií, Inštitút ASA (Gunduličova 12, Bratislava, 12. Máj 2016)

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD. prijala pozvanie Futurologickej spoločnosti na Slovensku, Klubu Nového slova a Inštitútu ASA a prišla do Bratislavy prezentovať svoju novú monografiu, ktorá má názov Jak sme se stali kolonií. Podujatie moderoval predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku doc. Phdr. Ladislav Hohoš, CSc. Ilona Švihlíková patrí v súčasnosti k najaktívnejším českým ekonómom. Do jej odborného záujmu patrí najmä medzinárodná ekonomika, globalizácia, energetika a politická ekonómia. Nová monigrafia, Jak sme se stali kolonií, analyzuje celé obdobie od roku 1989 až do súčasnosti a zároveň ponúka aj svoj pohľad na budúci vývoj.

Jej pohľa však nie je emocionálny, či ideologicky zafarbený, ale sa opiera o presné čísla z rôznych výskumov. Švihlíková otvorene prezentuje názor, že Česká republika sa po r. 1989 začlenila do svetovej ekonomiky v postavení typickom pre kolónie a v tejto pozícii zostáva dodnes. Českú republiku vídí na periférii, a to nielen v oblasti rastu ekonomiky, ale aj v oblasti politiky. Československo vstúpilo počas 90. rokov do svetovej kapitalistickej ekonomiky, kde smer určovala globalizácia a silnela tzv. financializácia. Samotný kapitalizmus sa však už nachádzal vo vážnych problémoch. Rozpad východného bloku mu prišiel vhod ako záchrana pred veľkou recesiou, ktorá tak mohla byť odložená od 20 rokov. Česká republika sa tak premenila na nové odbytisko tovaru, ale aj testovacie pole trhového fundamentalizmu, ktorý priniesol dereguláciu, privatizáciu, fiškálne reštrikcie, nízke mzdy a nízku pridanú hodnotu. Ako I. Švihlíková poznamenáva, prílev zahraničných investícií nemohol nič zmeniť, pretože ten vždy znamená nielen odliv ziskov mimo krajinu, ale aj prehlbovanie koloniálneho postavenia krajiny, ktorá sa stáva len dodávateľom lacnej pracovnej sily. „Stali sme sa politickou perifériou, ktorá v zahraničnopolitickej orientácii nemá dodnes definovaný národný záujem, pretože len v predklone plní záujmy upadajúceho hegemóna. Náš myšlienkový obzor sa redukuje na mechanické preberanie vzorov zo Západu… Energia sa venuje okrajovým témam, pretože Česká republika je mimo diania, mimo hlavné intelektuálne debaty. Hlbšie otázky sa ani nekladú, pretože v podtexte sa tuší, že u nás sa aj tak riešiť nebudú, respektíve že k nám prídu ako k posledným. Politika se obmedzuje na nastavenie dobrej „operatívy,“ pretože stratégiu sme už dávno prenechali niekomu inému.“
Komentáre