Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Informačná spoločnosť, očakávania a hrozby. (Gunduličova 12, Bratislava, 26. Február 2015)

Prednáška doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD., mimoriadneho profesora, vedúceho Katedry informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, poslucháčom ponúkla podrobný prehľad o problematike informačných a komunikačných technológií od obdobia ich vývoja až po súčasnosť, keď informačná revolúcia priniesla univerzálne použitie informačných a komunikačných technológií. Žijeme v dobe, kedy nové technológie ponúkajú rozšírenie intelektuálnych schopností človeka, ale ako doc.

Olejár zdôrazňoval, musíme si uvedomiť, že informačné a komunikačné technológie sú využívané nielen v prospech človeka, ale žiaľ aj proti nemu. Podstatná časť prednášky bola venovaná očakávaniam, plánom a realite využívania informačných technológií s ich dosahom a vplyvom na politiku, ekonomiku a život jednotlivca v spoločnosti. Prezentácia z prednášky je dostupná na: www.noveslovo.sk.


Fotogaléria
Komentáre