Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Humanistická ekonomika: reálna alternatíva voči súčasnému kapitalizmu (Gunduličova 12, Bratislava, 16. December 2013)

Prof. Ivan Haluška prišiel na Inštitút ASA priblížiť tzv. teóriu humanistickej ekonomiky, ktorej je na Slovensku priekopníkom. Ako ju on sám definuje, ide o nadväzujúcu etapu rozvoja ekonomiky, ktorá plnšie ako kapitalistická, využíva stupeň informatizácie a dosiahnutú úroveň vedeckého poznania a tiež demokratického myslenia ľudí 21. storočia, ktorá posilnením participácie vlastníkov všetkých výrobných faktorov a tomu adekvátnou zmenou kriteriálnej funkcie úspešnosti subjektov dokonalejšie fungujúceho trhu, bude sebevlastným mechanizmom smerovať k optimalizácii veľkosti súkromného vlastníctva korporácií i jednotlivcov tak, aby sa prelomila doterajšia tendencia prehlbovana priepastných rozdielov na tendenciu ich zbližovania. Bude to ekonomika smerujúca k tomu, aby slobodné podnikanie mohlo fungovať len s prívlastkom poctivé, aby celé fungovanie humanistickej ekonomiky trvalo na jej vlastnej demokratizácii a humanizácii. Prof. Haluška týmto konceptom prináša alternatívu voči súčasnému spôsobu fungovania ekonomiky, navrhuje ju ako možnosť nápravy defektov, ktoré vyplávali na povrch počas súčasnej hospodárskej krízy. Rozpracovanie uvedenej teórie do praxe obsahuje aj jeho kniha: Budúcnosť globálnej ekonomiky – Teória a prax humanistickej ekonomiky,“ ktorá vyšla v roku 2011.

Fotogaléria
Komentáre