Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Hodnota vedenia a jej interpretácia v kontexte vzdelávania (Bratislava, 9. Február 2011)

Hosťami Klubu Nového slova dňa 9. februára 2011, tradične pripraveného v spolupráci s Inštitútom ASA a Ústavom politických vied SAV, boli sociologička Zuzana Kusa a pedagóg Ondrej Kaščák. Akciu moderoval Peter Juza. Vystupujúci experti eklatantne hodnotili vedenie a interpretáciu vedenia v kontexte vzdelávania na základe výstupov v krajinách OECD z PISA (Programme for International Student Assessment) a taktiež projektu EDUMIGROM - ktorý skúma etnické rozdiely vo vzdelávaní, ako fenomén kódujúci nerovnaké vyhliadky mládeže etnických menšín v mestskom prostredí. V diskusii prítomní poukázali o.i. na zásadný zlom vo vzdelávaní mládeže, keď dochádza k difúzii všeobecného a odborného vzdelávania a vzniká masa „nepotrebných“ absolventov. Bolo poukázané aj na fakt, že škola prestáva byť základným demokratickým priestorom a stráca sa duch A. von Humboldta - škola pre vzdelanie(!) a nie len pre získanie osvedčenia (diplomu).

Záznam z pravidelného klubového stretnutia nájdete na www.noveslovo.sk, kategória Slovensko
Fotogaléria
Komentáre