Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

HLAVNÉ STRATEGICKÉ ÚLOHY POLITÍK VLÁDY - VÝVOJ A PREDIKCIA HOSPODÁRSTVA (Gunduličova 12, Bratislava, 19. November 2012)

Dňa 19. novembra 2012 sa na pôde Inštitútu ASA uskutočnilo diskusné stretnutie na tému: „Hlavné strategické úlohy politík vlády - vývoj a predikcia hospodárstva“. S prednáškou vystúpil prof. Ing. Peter Magvaši, CSc., ktorý akcentoval, že súčasná vláda STABILITU chápe ako predovšetkým schopnosť predvídať vonkajšie a vnútorné zmeny na základe kvalifikovaného poznania života spoločnosti doma a v zahraničí a taktiež ako zodpovednosť a vedieť konať a vládnuť tak, aby bola kvalita života v Slovenskej republike trvalo udržateľná. Kľúčovo témou pre STABILITU je aj fakt - vrátiť ľuďom nádej, že žijú v spravodlivej a bezpečnej spoločnosti, kde sú občania nositeľmi humánnych a demokratických princípov vládnutia a kde sa rešpektuje zákonnosť a zásady právneho štátu.

Fotogaléria
Komentáre