Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

HISTORIOGRAFICKÉ VÝKLADY PO ROKU 1989 (Gunduličova 12, Bratislava , 21. Marec 2012)

V prvý jarný deň bol hosťom Klubu Nového slova, pripraveného v spolupráci s Univerzitnou knižnicou a tradične Inštitútom ASA a Ústavom politických vied SAV český historik slovenského pôvodu Michal Pullmann, autor knihy Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. Vo svojom vystúpení poukázal na pôvodný totalitno-historický výklad dejín prednovembrového socializmu, ktorý sa stal po roku 1989 prevládajúcim. Na rôznych prácach českých, ale aj zahraničných historikov z neskorších rokov a súčasnosti zdokumentoval, že vtedajšia spoločnosť, život a konanie ľudí, neboli také jednoznačné, ako hovoril totalitno-historický výklad.

Textový záznam ako aj videozáznam z podujatia, ktoré moderoval Peter Dinuš, nájdete na spoločensko-politickom portáli SLOVO (www.noveslovo.sk).
Fotogaléria
Komentáre