Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Gustáv Husák očami Moskvy (hotel Devín, Bratislava, 7. December 2017)

Klub Nového slova, Inštitút ASA, v spolupráci s Nakladateľstvom Vyšehrad a Ústavom politických vied SAV v priestoroch kaviarne hotela Devín usporiadali besedu a predstavenie knihy Mgr. Michala Macháčka Ph.D. s názvom Gustáv Husák. Okrem autora hovorili o knihe aj jeho hostia Viliam Plevza, Róbert Letz a tiež riaditeľ vydavateľstva Vyšehrad Ing. Pravomil Novák. Kniha, ktorá vyšla v tomto roku, je viac ako 500 stranový, prvý ucelený životopis posledného komunistického československého prezidenta. Autor ju zostavil na základe výskumu doteraz neznámych prameňov z českých, slovenských a ruských archívov, ale aj z materiálov, ktoré mu poskytla rodina G. Husáka. Jeden z recenzentov knihy, prof. R. Kvaček o knihe napísal: „Vznikla práca vskutku kvalitná, heuristicky spracovaním jedinečná, faktograficky dôkladná a štylisticky premyslená.

Chce byť „politickou biografiou“, a je ňou, v pôsobivom tvare. Práca poskytuje odpoveď na základné otázky biografií – aký bol? A prečo bol práve taký? Ide tiež o zvláštnu výpoveď o podobách času, ktorý bol Husákovymi rokmi. Vsadiť osobnosť do jej doby tak, aby boli – osobnosť a doba – v reálnom vzťahu, patrí k tým ťažším nárokom na biografiu...Macháčkovi sa to darí, doba je u neho priamou súčasťou zobrazovania postavy, pritom dobové prostredie nezahlcuje text, je prítomné skôr „podtextovo“. Knihu pokladám za dielo nepochybnej odbornej hodnoty a vysokej úrovne.“
Fotogaléria
Komentáre