Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Globálne vládnutie bez globálnej vlády, ohrozenie alebo šanca? (Gunduličova 12, Bratislava, 29. Október 2013)

Trend globalizácie, s úsilím presadzovať koncept globálneho vládnutia, je dlhodobo prezentovaný ako jediná možná vývojová cesta. Svetová hospodárska kríza odhalila trhliny tohto konceptu. Profesor Milan Šikula sa vo svojej prednáške zameral práve na nedostatky v systéme riadenia globalizačných procesov v celosvetovom meradle, ktoré majú konkrétne dopady na národné štáty. Prezentoval širokú paletu vedeckých štúdií, ktoré sa uvedenou problematikou zaoberajú a ponúkol viaceré alternatívne návrhy riešenia súčasnej krízy.

Fotogaléria
Komentáre