Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti (Gunduličova 12, Bratislava, 22. September 2015)

Ekonóm a prognostik Ekonomického ústavu SAV prof. Peter Staněk prijal pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového Slova, aby prišiel hovoriť o najzávažnejších krízových faktoroch súčasnosti, ich príčinách a následkoch. Hneď na úvod upozornil na chybné a zavádzajúce uvažovanie o súčasnom hospodárskom raste Slovenska. Povedal, že pozitívne čísla máme na Slovensku nielen vďaka rozbehnutiu veľkých infraštruktúrnych projektov, ale aj vďaka zadlžovaniu domácností. Podľa štatistík sú slovenské domácnosti jednými z najrýchlejšie sa zadlžujúcich v rámci Európskej únie. Problém je však v tom, že príjmy na Slovensku sú oveľa nižšie ako príjmy domácností v bohatších krajinách západnej Európy.

Navyše aj infraštruktúrne projekty môžeme realizovať len vďaka peniazom z Európskej únie. Preto aj náš hospodársky rast je jedným z rizík. Prof. Staněk pomenoval stručne ďalšie globálne rizikové faktory, akými sú globálne otepľovanie, kde sa diskusie posúvajú už ku konkrétnym hrozbám v nasledujúcich rokoch, teda nejde o vzdialenú budúcnosť, ktorá sa nás netýka. Hovoril o probléme nedostatku pitnej vody, ktorému sa na globálnej úrovni venuje veľká pozornosť v súvislosti s otepľovaním klímy a hroziacimi veľmými migračnými vlnami. Veľkú pozornosť venoval prof. Staněk problematike pracovných trhov a zamestnanosti. V dôsledku revolučných posunov vo využívaní technologických inovácií sa predpokladala zvýšená potreba vysoko kvalifikovanej práce. Realita však ukázala, že očakávania nebudú naplnené. Napr. v Nemecku, v dôsledku tzv. Industrie 4.0 sa predpokladá, že do r. 2020 zanikne cca 2 mil. pracovných miest v klasickej priemyselnej sfére. Že je to realita, dôkazom je aj najnovšia výrobná hala nemeckého Volkswagenu v Bratislave, ktorá bude využívať najnovšie technológie výroby a bude potrebovať oveľa menej zamestnancov ako predchádzajúce výrobné haly tohto závodu v Bratislave – namiesto viac ako 1000 to bude len necelých 400 ľudí. K tomu pribúdajú nové zmeny v pracovnom práve, ktoré buď znižujú štandardy ochrany práce, alebo musia reagovať ochrannými opratreniami na veľké percento zamestnancov agentúrneho zamestnávania, ktorí potrebujú viac ochrany. Odhaduje sa, že v priebehu 15 rokov bude ohrozených 40 – 60 % pracovných miest v súčasnej kvalifikačnej štruktúre. Je potrebné uvažovať, že nestačí duálne vzdelávanie na stredných školách, ale potrebujeme ho aj na vysokých školách a univerzitách. S rizikami globálneho vývoja sú nevyhnutne späté aj problémy poistných systémov, ktoré sú kompletne narušené. Pozornosť bola venovaná aj fenoménu metodiky ESA10, kedy sa v podstate prestalo bojovať proti šedej a čiernej ekonomike tým, že boli zahrnuté do štatistík a prirátavajú sa k rastu HDP. Problematika voľných peňazí – vnútropodnikových tokov spôsobuje vlny kríz v ich nekontrolovateľnom toku. Na záver prof. Staněk podrobil kritike globálne používané riešenia na starnutie populácie. Záznam z podujatia si môžete vypočuť na stránke www.noveslovo.sk.

Fotogaléria
Komentáre