Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Globalizácia a jej sociálne dopady (Bratislava, 3. Júl 2009)

Hosťom pravidelnej besedy, ktorú v spolupráci pripravili Klub Nového slova, Inštitút ASA a Národné osvetové centrum, bol podpredseda Masarykovej robotníckej akadémie a riaditeľ Centra globálnych štúdií Českej akadémie vied a Karlovej univerzity v Prahe PhDr. Marek Hrubec PhD. Témou stretnutia bola globalizácia a jej sociálne dôsledky. Besedu moderoval slovensky filozof doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. Proces globalizácie je mnohoznačným javom s rôznymi dôsledkami v mnohých oblastiach. Najväčšie sociálne napätia a konflikty priniesla globalizácia v ekonomickej sfére. Nerovnosť, ktorá je plodom tohto procesu vyvoláva vo väčšej časti spoločnosti skúsenosť zneuznania a vyvoláva sociálnu kritiku.

Nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike sa procesy ekonomickej transformácie delegimitizovali v očiach občanov. Dnešný pád neoliberálnej teológie sprevádza ekonomicky regres USA a vzostup nových veľmoci, ktoré formujú multipolárny svet.
V tejto situácii majú sociálne konflikty častejšie nadnárodnú povahu a vedu k formovaniu socialnych hnutí odporu, ktorého predstaviteľom je Svetové socialne forum. Tento vývoj má síce pomalý priebeh, ale jeho vyznam je značný.
Besedu po diskusii uzavrel predseda Klubu Noveho slova doc. PhDr. Jozef Lysy, CSc. Záznam z podujatia nájdete exkluzívne na stránkach SLOVA (www.noveslovo.sk).
Fotogaléria
Komentáre