Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Geopolitika Číny (Gunduličova 12, Bratislava, 28. Január 2016)

Prof. Oskar Krejčí, ktorý sa dlhodobo odborne venuje najmä teóriám medzinárodných vzťahov a geopolitiky, prijal pozvanie Inštitútu ASA a vystúpil s prednáškou zameranou na analýzu čínskej politickej kultúry a pozícií Číny v svetovej politike. V úvode svojho vystúpenia sa snažil priblížiť najpodstatnejšie civilizačné rozdiely medzi čínskou a tzv. západnou politickou kultúrou. Poukázal na veľmi podstatné geografické rozdiely, ktoré Čínu už dávno v minulosti predurčovali na odlišný vývoj v porovnaní s Európou. Spomenul aj rozdiely vo filozovii, v politickej filozofii a v chápaní významu štátu a spôsobu jeho riadenia, ktorý bol odlišný od európskeho. Podstatnou skutočnosťou je tiež zrod anglosaskej geopolitiky práve v dobe, keď bola Čína veľmi oslabená. Stereotyp z toho obdobia sa prenášal do nasledujúcich odbdobí a poznačil vnímanie Číny dodnes.

Čína však za posledných asi 15 rokov posilňuje svoje postavenie významného aktéra v svetovej geopolitike. Čínska vojenská reforma vstúpila do ostrej fázy v roku 2015. Čínske investície sú v súčasnosti obrovské v celosvetovom meradle a sú len ťažko porovnateľné s investíciami akéhokoľvek iného štátu. Prof. Krejčí vyzdvihol potrebu využívania stratégie vzájomnej závislosti voči Číne, pretože podľa neho len tá môže zabezpečiť zapojenie sa európskych štátov do vzájomnej spolupráce na významných projektoch, ktoré Čína ponúka a realizuje.
Komentáre