Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Funkčnosť a riziká ústavnej úpravy rozpočtovej zodpovednosti (Bratislava, 7. Jún 2011)

Na odborný seminár boli pozvaní poslanci NR SR, predstavitelia NBS, sociálni partneri, predstavitelia územnej samosprávy, zástupcovia vedeckej a akademickej obce, odborníci na verejné financie, zástupcovia podnikateľskej sféry a ďalší účastníci. 1/ Otvorenie a úvodné slovo - Vladimír Faič 2/ Hlavné vystúpenia: Rozpočtová zodpovednosť – funkčnosť a riziká jej ústavnej úpravy; Michal Horváth, Peter Staněk, Pavol Kárász 3/ Diskusia; 4/ Záver. Moderoval: Peter Kažimír poslanec NR SR Vladimír Faič v. r.

Komentáre