Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

FORUM EUROPE: TOWARDS A PROGRESSIVE ENERGY POLICY FOR CENTRAL EUROPE (Praha, 19. September 2012)

Konferencia v rámci projektu Fórum Európa, ktorá sa konala v dňoch 18.-19.09. 2012 pod organizačnou gesciou Friedrich Ebert Stiftung, bola venovaná progresívnemu energetickému hospodárstvu so zameraním na vzájomné konzultácie energetických politík, predovšetkým v Nemecku, na Slovensku a v Čechách, ale taktiež aj v niektorých iných krajinách strednej a východnej Európy. S hlavným prejavmi vystúpili: bývalý predseda vlády ČR, komisár EK a poslanec EÚ Vladimír Špidla a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Dušan Petrík. Expertnú časť slovenskej delegácie na konferencii tvoril aj zástupca Inštitútu ASA. Základnou ambíciou konferencie „Smerom k progresívnej energetickej politike pre strednú Európu“ bolo naštartovanie odborného rozhovoru medzi priateľmi, ktorý má aj pragmatickú podobu, pretože možno predpokladať, že ani nová nemecká vláda nebude zásadne meniť svoje súčasné preferencie v oblasti energetiky.

Komentáre