Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Formovanie a implementácia ekonomickej legislatívy a podporných programov EÚ - skúsenosti a výzvy (Bratislava, 21. Máj 2008)

V Ekonomická dimenzia diplomacie je dnes v centre snažení nielen Ministerstva zahraničných vecí SR a iných ministerstiev, ale aj podnikateľskej sféry. Tá síce berie ako fakt, že niektoré oblasti podnikania už nereguluje národná vláda, ale príslušné orgány EÚ, pociťuje však potrebu byť informovaná o tom, či vôbec a ako je ovplyvňovaný proces formovania a implementácie európskej ekonomickej legislatívy.

Odborný seminár„Formovanie a implementácia ekonomickej legislatívy a podporných programov EÚ - skúsenosti a výzvy“ uskutočnený dňa 28.mája 2008 na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR, ktorý pripravili v rámci grantovej schémy Inštitút ASA a Ministerstvo zahraničných vecí SR sa venoval práve týmto živým okruhom.
Doterajšie skúsenosti podnikateľskej sféry z uvedenej oblasti prezentoval J. Kostolný, podpredseda SOPK. Mechanizmus koordinácie činnosti SZ SR pri EÚ v Bruseli vysvetlil J. Nociar, GR sekcie EÚ MZV SR (v prílohe) a koordináciu sektorálnych politík EÚ v SR riaditeľ odboru MZV SR D. Bella. Tému prípravy podporných programov EÚ objasnila (v prílohe) M. Molnárová z Ministerstva hospodárstva SR. Úvodné slovo a záverečné zhrnutie mal J. Chlebo, riaditeľ odboru OMES MZV SR. Podujatie moderoval P. Juza, výkonný riaditeľ Inštitútu ASA.
V rámci bohatej diskusie bolo akcentované, že nedávne schválenie Lisabonskej zmluvy NR SR predstavuje ďalší stupienok našej integrácie v rámci EÚ, na čo je potrebné reagovať s cieľom precízneho poznania podstaty problémov a možnosťou prijímania kreatívnych a najmä koordinovaných riešení jednotlivých zložiek našej reprezentácie tak, aby bol zaistený efektívny transfer poznatkov do praxe. 
Komentáre