Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Finančná kríza, finančné trhy a euro (Bratislava, 7. Február 2008)

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 7. februára 2008 stretli na odbornej diskusii k zavedeniu eura predseda vlády SR Robert Fico, ministri vlády SR Ľubomír Jahnátek, Viera Tomanová, guvernér NBS Ivan Šramko, poslanci NR SR a zástupcovia ďalších významných inštitúcií.

Podrobne sa zaoberali zásadnými otázkami súvisiacimi s aktuálnymi vývojom v procese zavedenia eura. Súčasne významnú pozornosť venovali najmä analýze dopadov zavedenia eura a ich eliminovaniu v duchu Programového vyhlásenia vlády SR.
Podobné vecné diskusie budú prebiehať na pôde Inštitútu ASA aj v ďalšom období s cieľom získavania poznatkov z procesu zavádzania spoločnej európskej meny a riešenia akútnych a vecných problémov, ktoré s tým budú súvisieť v záujme ďalšieho spoločensko-ekonomického rozvoja Slovenska. 
Fotogaléria
Komentáre