Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Fašizmus a nacizmus včera a dnes (Gunduličova 12, Bratislava, 20. Apríl 2017)

Prof. Pavol Mešťan, riaditeľ Múzea židovskej kultúry, venoval svoj príspevok najmä úvahám nad celospoločenským vnímaním fašizmu a nacizmu na Slovensku. Podľa neho nie je správne pripisovať tieto témy len politickej strane M. Kotlebu, pretože v NR SR sú aj iní poslanci, ktorí sa v nedávnej minulosti podpísali pod rasistické texty, alebo vyjadrovali rasistické názory. Problémom je podľa neho aj skutočnosť, že prokuratúra nevie charakterizovať holokaust, preto sa jej veľmi ťažko posudzujú činy popierania holokaustu. Pripomenul, že za začiatok popierania holokaustu na Slovensku môžeme označiť rok 1990.

Odvtedy sa v spoločenskom živote objavujú ľudia, ktorí sa snažia rôzne vykladať udalosti 2. svetovej vojny na našom území, prekrúcať fakty, porovnávať neporovnateľné čísla a manipulovať s nimi. Dodnes sú vydávané publikácie a na školách vystupujú prednášajúci, ktorí popierajú holokaust. Vyrovnávanie sa s fašistickou minulosťou Slovenského štátu je problematické najmä u katolíckej cirkvi. Cirkev na Slovensku bola počas Slovenského štátu spolitizovaná. Dodnes nemáme jednoznačné odsúdenie Tisa z úst predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prof. Mešťan vo svojej prednáške chcel poukázať na mnohé skutočnosti, ktoré od r. 1990 až dodnes pretrvávajú v celospoločenskom diskurze na Slovensku a neumožňujú sa vyrovnať s fašizujúcimi mýtmi, čím umožňujú rasizmu, xenofóbii a v konečnom dôsledku aj fašizmu a nacizmu posilňovať pozície.
Fotogaléria
Komentáre