Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

F. Švrnda: Kriticky o medzinárodných vzťahoch na začiatku 21. storočia a ich možnom vývoji (Gunduličova 12, Bratislava, 25. Jún 2013)

Vývoj medzinárodných vzťahov a bezpečnosti nadobudol v 21.storočí podobu neprehľadnej multipolarity, ktorá prináša viac otázok ako odpovedí a neochotu alebo neschopnosť prekonať asymetrie. Pri snahe prekonať svetovú hospodársku krízu, ktorá nevyhnutne zasahuje aj do konania aktérov medzinárodných vzťahov, doktýkajúc sa aj ich bezpečnostnej dimenzie a prelínania vojenskej a nevojenskej bezpečnosti, sa dostávame k problematike destabilizujúceho nadbytku informácií, k nevyhnutnosti pristúpiť k určitej deglobalizácii a k potrebe oslabiť neadekvátnu prevahu anglo-amerických teórií v medzinárodných vzťahoch. Nielen uvedené kritické úvahy vyplynuli z diskusie so sociológom doc. Františkom Škvrndom, ktorá sa pod názvom „Kriticky o medzinárodných vzťahoch na začiatku 21.storočia a ich možnom vývoji“ uskutočnila dňa 25. 6. 2013 v priestoroch Inštitútu ASA.

Fotogaléria
Komentáre