Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Expertná diskusia: Tendencie vývoja politického a právneho systému SR (Bratislava, 6. August 2009)

Na Inštitút ASA v spolupráci s Ústavom politických vied SAV zrealizovali dňa 6. augusta 2009 expertnú diskusiu k časti dokumentu Stratégia rozvoja Slovenskej spoločnosti do roku 2015. Úvodné slovo k textu predniesol PhDr. Miroslav Pekník, CSc., riaditeľ Ústavu politických vied SAV a garant tohto bloku. Následne členovia riešiteľského kolektívu predstavili a okomentovali jednotlivé kapitoly: 1) premeny politického systému, 2) medzinárodné prostredie a zahraničná politika SR, 3) politický a stranícky systém SR. Počas expertnej diskusie zúčastnení obohatili už spracovaný text o novú dynamiku s perspektívou jeho prekalibrácie.

Komentáre