Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Európsky sociálny model - čo ďalej? (Bratislava, 29. Apríl 2015)

Vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied VEDA vyšla koncom minulého roka kolektívna monografia s názvom Európsky sociálny model – čo ďalej? Editorom knihy je Ľuboš Blaha. V malom kongresovom centre Vydavateľstva VEDA knihu predstavil PhDr. Miroslav Pekník, CSc., riaditeľ Ústavu politických vied SAV. Jednotlivé kapitoly následne priblížili autori príspevkov – PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. , doc. Mgr. Martin Muránsky, Dr., PhD. a prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

Kolektívna monografia je výstupom z medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v roku 2013 v Bratislave. Európsky sociálny model, ktorý občanom desaťročia zabezpečoval dôstojnú životnú úroveň, sociálne práva a rovnováhu v spoločnosti, čelí vážnym rizikám. Tie nesúvisia iba s aktuálnou ekonomickou krízou, ale aj s dlhodobejším procesom globalizácie svetových trhov. Globalizácia sa dnes riadi logikou neoliberalizmu, ktorá povzbudzuje vlády k liberalizácii, deregulácii a privatizácii. Liberálni ekonómovia predstavujú sociálny štát ako prežitok. Existuje však aj alternatívny názor, ktorý upozorňuje na zásadný význam európskeho sociálneho modelu, bez ktorého Európe hrozia obrovské nebezpečenstvá vrátane politickej a sociálnej nestability. Kľúčová otázka teda znie: Čo robiť, aby si Európa zachovala svoju sociálnu tvár? Na túto otázku sa pokúša dať v knihe odpoveď tím odborníkov: editor monografie, politológ, filozof a predseda Výboru NR SR pre európskeho záležitosti Ľuboš Blaha, český sociológ a poslanec Európskeho parlamentu prof. Jan Keller, profesori ekonómie Peter Staněk a Milan Šikula, britský politológ Christian Schweiger, rakúsky ekonóm prof. Joachim Becker, politologička prof. Marcela Gbúrová, český filozof Michael Hauser, politológ Juraj Marušiak, filozof Martin Muránsky, sociológ a bezpečnostný analytik František Škvrnda, politológ a kulturológ prof. Svetozár Krno, politologička Marta Goňcová, filozof a politológ Jozef Lysý, filozof a ekonóm Michal Polák a ďalší.
Fotogaléria
Komentáre