Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Európsky modus vivendi za Donalda Trumpa (Gunduličova 12, Bratislava, 2. Február 2017)

JUDr. Branislav Fábry, PhD. venoval prednášku aktuálnemu vývoju vzťahov Európskej únie, USA, NATO a ďalších medzinárodných inštitúcií najmä v súvislosti s novou administratívou v USA. Venoval sa problematike NATO, sakcií voči Ruskej federácii, postojom voči medzinárodnému obchodu a prehlbujúcemu sa demokratickému deficitu. Pri problematike fungovania NATO Upozornil na ambivalentné postoje americkej administratívy čo sa týka ďalšieho fungovania NATO. Aj keď zaznieva silná kritika NATO, očakáva sa viac zbrojenia, v čom vidí americká administratíva jendu z možností posilnenia americkej ekonomiky. Ďalšou témou boli sankcie voči Ruskej federácii, kde podľa B. Fábryho dochádza k určitému poklesu podpory zo Západu aj z dôvodu zmeny na prezidentskom poste v USA a vyčkávania na vyjasnenie postojov. Ani z Európy nezaznieva v tejto téme rovnaký názor a je možné očakávať, že niektoré východoeurópske štáty by odstránenie sakcií blokovali.

B. Fábry sa tiež vyjadril, že pokiaľ bude pri moci súčasná ukrajinská vláda, sankcie nebudú vyriešené. Po zvolení D. Trumpa nie sú jasné ani postoje USA k voľnému obchodu. Aj keď Trump rozhodol o odstúpení od TTIP a je napr. odporcom zvýhodňovania juhoázijských investorov, v jeho administratíve sa objavili predstavitelia veľkých bánk a firiem, preto nemožno predpokladať, že by jeho administratíva nebola naklonená voči voľnému obchodu, aj keď sa očakáva väčšia ochrana vlastníctva a investícií. B. Fábry venoval veľkú pozornosť aj otázkam ohľadne dodržiavania demokratických princípov vo fungovaní štátov a medzinárodných inštitúcií. Hovoril o fungovaní medzinárodných inštitúcií, ktoré majú slúžiť na ochranu ľudských práv, ale aj iných organizáciách, u ktorých sa vyskytujú deficity demokratického rozhodovania. Zdôraznil, že aj vo fungovaní EÚ sa vyskytujú silné demokratické deficity a tiež pokles legitimity. Ako príklad uviedol voľby do Európskeho parlamentu a nefunkčný inštitút referenda. V rámci EÚ sa vyskytuje stále viac rozhodnutí, ktoré sa snažia obchádzať, alebo ingnorujú vôľu väčšiny (vyjadrenú napr. v referendách), do rozhodovania prenášajú len predstavy elít o demokracii. Demokraciu ohrozujú aj predstavy malých skupín o tom, že oni môžu definovať témy a prenášať ich do rozhodovania bez rešpektovania vôle väčšiny. Extrémne názory podľa B. Fábryho nezísavajú na popularite preto, že by ponúkali použiteľné riešenia, ale práve kvôli zlyhávaniu elít, ktoré rozhodujú proti názorom väčšiny. Zároveň sa neustále prehlbuje neefektivita právneho poriadku a vynucovania práv. B. Fábry upozornil, že rozširovaním trendu neplnenia vôle väčšiny sa môže znižovať aj legitimita právneho systému, čo môže viesť k ohrozeniu fungovania samotného politického systému. Ako ďalší možný vývoj predpokladá, že NATO bude zbrojiť viac, sakcie ako celok nebudú odstránené ale bude dochádzať k ich obchádzaniu, silným zástancom voľného obchodu zostane len Európska únia, ktorá zároveň bude klásť väčší dôraz na záujmy a menší na hodnoty a oligarchia sa skutočne prejaví, bez pretvárky.
Komentáre