Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Európska zahraničná a bezpečnostná politika po roku 1989: sociálnodemokratický pohľad. (Gunduličova 12, Bratislava, 8. September 2015)

Na prvé septembrové stretnutie prijala pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova Dr. Gabriele Matzner-Holzer, sociálna demokratka, rakúska diplomatka, ktorá pôsobila na viacerých významných diplomatických postoch. Pôsobila ako veľvyslankyňa na Slovensku, bola tiež zahranično-politická spolupracovníčka rakúskeho spolkového kancelára Bruna Kreiského a Freda Sinowatza, v rokoch 1992-1997 zastupujúca riaditeľka Diplomatickej akadémie vo Viedni. Ako vdova po známom rakúskom politickom ekonómovi prof. Egonovi Maztnerovi sa dodnes aktívne venuje šíreniu jeho odkazu aj v rámci Urban Forum - Egon Matzner-Institut für kommunalwissenschaftliche Forschung, zároveň aj v niekoľkých ďalších organizáciách a tiež ako spisovateľka.

Vo svojom príhovore sa zamerala na hodnotenie dopadu udalostí odohrávajúcich sa v  medzinárodnej politike za poslených 25 rokov na aktuálne dianie vo svete. Zdôraznila podstatné zmeny v medzinárodnom práve, ktorých výsledkom je chaos na medzinárodej politickej scéne. Osobitne poukázala na veľmi populárne schvaľovanie doktrín, stratégií, zmeny v NATO, ktoré v poslednom čase zasahuje aj mimo území svojich členov a na obranu hospodárskych záujmov, kedy okrem vojenskej sily používa aj tzv. „soft pover.“  Veľkej kritike podrobila trend zvonka náslilne vyvolaných zmien režimov s následne uvrhnutých do chaosu. Výsledkom je rozvrat štátov, ktoré prestávajú byť funkčnými a stávajú sa územiami bezprávia. Uvedené dáva do súvislosti so silnými migračnými vlnami. Zdôraznila aj problém trvajúci asi od r. 1989, a to veľký úpadok rešpektu voči medzinárodnému právu. V závere formulovala aj posolstvo k sociálno-demokratickému hnutiu v Európe v súvislosti s európskou zahraničnou a bezpečnostnou politikou. Za základný problém, ktorý si podľa nej vyžaduje posun je, že spoločná európska zahraničná a bezpečnostná politika podlieha stále silnému vplyvu z USA. Sociálno-demokratické hnutie si podľa nej musí položiť otázku: „Ako mierotvorne pôsobí európska politika mimo hraníc EÚ?“ Podľa nej sa politici EÚ v súčasnosti správajú ako junior partner USA vo vzťahu k Rusku, čo je podľa nej proti ich vlastným, nielen hospodárskym záujmom. Je potrebné prelomiť nečinnosť sociálnej demokracie v Európe. Je veľký problém, ak „nie je známa žiadna relevantná, z kruhov sociálnej demokracie vychádzajúca a nimi formovaná zahraničná politika. Taká zahraničná politika, ktorá by bola robená samostatne, a nie v dôsledku nasledovania mainstreamu,“ konštatovala G. Matznerová.


Komentáre