Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Európska únia, Slovensko a budúcnosť (Gunduličova 12, Bratislava, 3. Február 2014)

Panelovú diskusiu „Európska únia, Slovensko a budúcnosť“ v rámci konferencie Slovensko z pohľadu futurológie pripravila Futurologická spoločnosť na Slovensku v spolupráci s Inštitútom ASA a Klubom Nového slova. Na túto tému úvodné slová predniesli panelisti filozof PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., predseda výboru NR SR pre európske záležitosti a filozof a ekonóm MSc. Michal Polák, PhD., poradca štátneho tajomníka ministra financií. Zdôraznili význam Európskej únie pre budúcnosť Slovenska, upozornili na kľúčové problémy jej fungovania vrátane reagovania na ekonomickú krízu vychádzajúce z neoliberálnej koncepcie, ktorá svet do krízy doviedla. Žiaľ, dôsledkom týchto ťažkostí je, že čoraz viac sklamaných ľudí podporuje extrémistické sily, ktoré sa vo významnej miere môžu presadiť v májových voľbách do Európskeho parlamentu. Podujatie, moderoval doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. Videozáznam si môžete pozrieť na www.noveslovo.sk.

Fotogaléria
Komentáre