Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Europeanizmus. Poza geografiu, geoteológiu a geopolitiku (Gunduličova 12, Bratislava, 29. Apríl 2014)

Poslanec Európskeho parlamentu Boris Zala prijal pozvanie, aby na pôde Inštitútu ASA prezentoval svoj najnovší knižný titul s názvom Europeanizmus. Poza geografiu, geoteológiu a geopolitiku. Štúdia, ktorá je výsledkom autorovho niekoľkoročného bádania, má za cieľ predstaviť čitateľom projekt hodnotového založenia Európy, ktorý nazval europeanizmom. Ide o filozofický projekt, ktorý sa opiera o historické, politické a sociálnovedné analýzy. Europeanizmus autor považuje za syntézu reálneho dedičstva a chcenej budúcnosti. Je vôľou prekonať redukciu európanstva na zemepisné určenie kontinentu, len na príslušnosť k tomuto územiu, k jeho histórii či geopolitike. Toto zaujímavé dielo vychádza v čase, keď je európska integrácia ohrozovaná dopadmi svetovej hospodárskej krízy a rozmáhajúcou sa krízou hodnôt, na ktorých bola budovaná. Preto autor vyjadril nádej, že predkladaná štúdia umožní čitateľom lepšie prochopiť problematiku európskeho dedičstva a hodnôt, ktoré môžeme chápať ako európske a umožní mu orientáciu v hľadaní vlastného európanstva.

Fotogaléria
Komentáre