Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Európa a Slovensko (Gunduličova 12, Bratislava, 27. Máj 2014)

V úvodnom slove Ing. Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku uviedol, že dnes dominujú pesimistické vízie o budúcnosti Európy, hovorí sa že Európa stráca pôdu pod nohami, nie je konkurencieschopná a v budúcnosti nebude hrať dôležitú úlohu na svetovej scéne. Proti tomu hovorí skutočnosť, ako sa EÚ vyrovnáva so súčasnou krízou, čo ukazuje, že EÚ je flexibilná. Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ Ekonomického ústavu SAV pripomenul tvorbu vízie a stratégie Slovenska, ktorej tvorcovia si uvedomili, že ani nie je také dôležité, presne povedať, čo sa stane, ale dôležité sú naše súčasné rozhodnutia, ktoré určia vývoj. Panelovú diskusiu Sieť vízií: Európa a Slovensko pripravila Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS) sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností; spoluorganizátormi boli tradiční partneri, Inštitút ASA, Ústav politických vied SAV a Klub Nového slova. Moderoval doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. Videozáznam podujatia si môžete pozrieť na www.noveslovo.sk v rubrike Trendy.

Fotogaléria
Komentáre