Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Euro na Slovensku - skôr či neskôr? (Bratislava, 31. Január 2008)

Inštitút ASA v spolupráci s Klubom Nového slova a Spoločnosťou pre občanov Slovenska pripravili odborný seminár a diskusiu k problematike zavedenia eura na Slovensku.

Podujatie s názvom Euro na Slovensku - skôr či neskôr? sa konalo 31. januára 2008 a otvoril ho výkonný riaditeľ Inštitútu ASA Peter Juza.

Odborné, teoretické, ako aj informačné úvodné vystúpenia k problematike eura na Slovensku predniesli renomovaní ekonómovia: Ján Iša, Michal Majtán a Ivan Okáli. Uviedli súvislosti eura na Slovensku v kontexte s Európskou úniou, ako úniou prevažujúco hospodárskou a menovou. Ďalej, genézu vzniku spoločnej európskej meny a relatívne dosť dlhého vývoja jej prípravy pre uplatnenie aj v Slovenskej republike. Vo svojich vystúpeniach identifikovali pozitíva, ako aj možné riziká a potrebné opatrenia k ich predchádzaniu (napr. v sfére legislatívy, organizačných zmien, nových kontrolných mechanizmov, ale aj v oblasti eticky....).

V rámci bohatej odbornej diskusie prednášatelia zodpovedali otázky týkajúce sa eura aj v susedných štátoch, dynamiky a smerovania cien, potenciálneho vývoja kurzov mien a širokých súvislostí s vývojom ekonomiky, rozpočtu, inflácie, miezd, dôchodkov, školstva a pod.
Počas diskusie prítomní na podujatí konštatovali, že jedným z najvážnejších rizík pri zavedení eura do praxe je (potencionálne nebezpečenstvo) zvýšenie cien, alebo reálny pocit občanov (s politickými konzekvenciami v rámci jeho volebnej angažovanosti), že boli zavedením európskej jednotnej meny poškodení.

Ing. Michal Majtán, PhD.,
odborný expert ASA 
Fotogaléria
Komentáre